Elzevier, p. (99)
Image haute résolution sur Gallica

INDEX
PASSIONVM
SIVE
AFFECTVVM ANIMAE :

PRIMA PARS.
De Passionibus in genere,. Et eâ occasione de tota hominis natura.

ARTICVLUM I.
Id quod Passio est respectu subjecti unius, semper esse actionem respectu alterius. Pag. 1.

2. Ad conoscendas Passiones Animae, ejus functiones à corporis functionibus distinguendam esse. 2.
3. Qualis regula eum in finem sit sequenda. ibid.
4. Calorem et motum membrorum, procedere à corpore, et cogitationes ab anima. ibid.
5. Errorem esse credere animam dare motum et calorem corpori. 3
6. Quaenam differentia sit inter corpus vivens et cadaver. ibid.
7. Brevis explicatio partium corporis, et de quibusdam illius functionibus. ibid.
8. Quodnam sit principium harum omnium functionum. 5
9. Quomodo fiat motus cordis. ibid.
10. Quomodo producantur spiritus animales in cerebro. ibid.
11. Quomodo fiant motus Musculorum. 6
12. Quomodo objecta externa agant in sensuum organa. 7
13. Hanc objectorum externorum actionem diversimode spiritus in musculos deducere posse. 8
14. Varietatem quae inter spiritus, etiam posse variare eorum cursus ibid.
15. Quae sint causae varietatis illius. 9
16. Quomodo omnia membra possint moveri per objecta sensuum, et per spiritus, absque operâ animae. 10
17. Quaenam sint functiones animae. ibid.
18. De Voluntate. 11

19. De Perceptione. ibid.
20. De Imaginationibus et aliis cogitationibus quae per animam formantur. ibid.
21. De Imaginationibus quae pro causa habent solum corpus. 12
22. De differentia quae est inter alias perceptiones. ibid.
23. De Perceptionibus quas referimus ad objecta quae sunt extra nos. ibid.
24. De perceptionibus quas ad corpus nostrum referimus. 13
25. De perceptionibus quas ad animam nostram referimus. ibid.
26. Imaginationes qui solum pendent à motu fortuito spirituum, posse non minus veras Passiones esse, quàm perceptiones quae pendent à nervis. 14
27. Definitio Passionum animae. ibid.
28. Explicatio primae partis hujus definitionis. 15
29. Explicatio alterius partis. ibid.
30. Animam esse unitam omnibus corporis partibus conjunctim. 16
31. Dari glandulam in cerebro, in qua anima suas functiones specialius quam in aliis partibus excerceat. ibid.
Elzevier, p. (100)
Image haute résolution sur Gallica
32. Quomodo cognoscatur hanc glandulam esse praecipuam animae sedem. 17
33. Sedem affectuum non esse in corde. ibid.
34. Quomodo anima et corpus agant in se invicem. 18
35. Exemplum modi quo impressiones objectorum sese uniunt in glande quae est in medio cerebri. ibid.
36. Exemplum modi quo Passiones excitantur in Anima. 19
37. Quomodo appareat eas omnes effici à quodam motu spirituum. 20
38. Exemplum motuum corporis qui comitantur Passiones, et ab anima non pendent. ibid.
39. Quomodo eadem causa possit excitare diversas Passiones in variis hominibus. ibid.
40. Quis sit praecipuus affectus Passionum. 21
41. Quae sit potentia animae respectu corporis. ibid.
42. Quomodo reperiamus in memoria ea quorum reminisci volumus. ibid.
43. Quomodo anima possit imaginari, attendere, et movere corpus. 22
44. Unamquamque voluntatem naturaliter junctam esse cuidam motui glandis, sed vel industria vel habitu eam aliis posse jungi. ibid.
45. Quae sit animae potestas respectu Passionum suarum. 23
46. Quid impediat quominus anima possit omninò de suis Passionibus statuere. ibid.
47. In quo consistant conflictus quos vulgos imaginatur inter partem inferiorem et superiorem animae. 24
48. In quo cognoscatur robur vel imbecillitas animarum ; et quodnam infirmiorum sit vitium. 25
49. Animae vim non sufficere absque cognitione veritatis. 26
50. Nullam tam imbecillem esse animam, quae non possit cum bene dirigitur acquirere potestatem absolutam in suas passiones.. ibid.

SECUNDA PARS.
De numero et ordine Passionum, et explicatio sex Primitivarum.

ARTICVLVS LI.
51. Quaenam sint prim Passionum causa. 28

52. Quinam sit earum usus et quomodo enumerari possint. Ordo et enumeratio Passionum. ibid.
53. Admiratio. 29
54. Existimatio et Contemptus, Generositas aut Superbia, et Humilitas aut Abjectio. ibid.
55. Veneratio et Despectus. ibid.
56. Amor et Odium. 30
57. Cupiditas. ibid.
58. Spes, Metus, Zelotypia, securitas, et Desperatio. ibid.
59. Animi fluctuatio, Animositas, Audacia, AEmulatio, Pusillanimitas, et Consternatio. ibid.
60. Synteresis. 31
61. Gaudium et Tristitia. ibid.
62. Irrisio, Invidia, Commiseratio. ibid.
63. Acquiescentia in se ipso et Poenitentia. ibid.
64. Favor et Gratitudo. 32
65. Indignatio et Ira. ibid.
66. Gloria et Pudor. ibid.
67. Fastidium, Desiderium, et Hilaritas. ibid.
Elzevier, p. (101)
Image haute résolution sur Gallica
68. Cur haec enumeratio Passionum differat ab ea quae vulgo recepta est. ibid.
69. Non dari nisi sex Primitivas Passiones. 33
70. De Admiratione. Ejus definitio et causa. ibid.
71. Nullam mutationem accidere in corde vel in sanguine in hac Passione. 34
72. In quo consistat vis Admirationis. ibid.
73. Quid sit stupor. 35
74. Cui usui inserviant omnes Passiones, et cui noceant. ibid.
75. Ad quid specialiter inserviat Admiratio. ibid.
76. In quo illa nocere possit. Et quomodo ejus defectus possit suppleri, et corrigi excessus. 36
77. Quod nec stupidiores, nec doctiores in Admirationem magis ferantur. ibid.
78. Ejus excessum posse abire in Habitum, ubi ejus correctio negligitur. 37
79. Defintiones Amoris et Odii. ibid.
80. Quid sit se Iungere vel separare voluntate. ibid.
81. De distinctione solita fieri inter Amorem Concupiscentiae et Benevolentiae. 38
82. Quomodo Passiones valde differentes conveniant in eo quod Amoris participes sunt. ibid.
83. De differentia quae est inter simplicem Benevolentiam, Amicitiam, et Devotionem. 39
84. Non tot esse Odii species quot Amoris. 40
85. De Complacentia et Complacentia et Horrore. ibid.
86. Definitio Cupiditatis. ibid.
87. Cupiditatem esse Passionem quae non habet contrarium. 41
88. Quae sint ejus diversae species. ibid.
89. Qualis sit cupiditas quae ex Horrore nascitur. 42
90. Qualis sit illa quae nascitur ex Complacentia. ibid.
91. Definitio Laetitiae. 43
92. Definitio Tristitiae. 44
93. Quae sint causae harum duarum Passionum. ibid.
94. Quomodo hi Affectus excitentur à bonis et malis quae nil nisi corpus spectant ; et in quo consistat Titillatio et Dolor. ibid.
95. Quomodo etiam possint excitari à bonis et malis quae anima non observat, etiamsi ad ipsam pertineant ; ut voluptas quae oritur ex eo quod quis se in periculum conjecerit, aut mali praeteriti meminerit. 45
96. Quinam sint motus sanguinis et spiritum qui producunt quinque praecedentes Passiones. 46
97. Praecipua experimenta quae inserviunt his motibus cognoscendis in Amore. ibid.
98. In Odio. ibid.
99. In Laetitia. 47
100. In Tristitia. ibid.
101. In Cupiditate. ibid.
102. Motus sanguinis et spirituum in Amore. ibid.
103. In Odio. 48
104. In Laetitia. ibid.
105. In Tristitia. 49
106. In Cupiditate. ibid.
107. Quae sit causa horum motuum in Amore. ibid.
108. In Odio. 50
109. In Laetitia. 51
110. In Tristitiae. ibid.
111. In Cupiditate. ibid.
112. Quae sint signa externa harum Passionum. 52
113. De actionibus oculorum et vultus. ibid.
114. De mutationibus coloris. ibid.
Elzevier, p. (102)
Image haute résolution sur Gallica
115. Quomodo Laetitia inducat ruborem. 53
116. Quomodo Tristitia pallescere faciat. ibid.
117. Quomodo tristes saepe rubeant. 54
118. De Tremoribus. ibid.
119. De Languore. 55
120. Quomodo producatur ab Amore et Cupiditate. ibid.
121. Eum posse etiam proficisci ab aliis Passionibus. 56
122. De Lipothymia. ibid.
123. Cur Deliquium animi ex Tristitia non sequatur. ibid.
124. De Risu. 57
125. Cur non comitetur maximas Laetitias. ibid.
126. Quae sint ejus praecipuae causae. ibid.
127. Quae sit illius causa in Indignatione. ibid.
128. De origine Lachrymarum. ibid.
129. Quomodo Vapores in aquam mutentur. ibid.
130. Quomodo id quod oculo dolorem adfert eum ad lachrymandum excitet. 60
131. Quomodo prae Tristitia lachrymemur. ibid.
132. De Gemitibus qui comitantur lachrymas. 61
133. Cur Infantes et senes facile lachrymentur. ibid.
134. Cur aliqui infantes potius palleant quam lachrymentur. ibid.

135. De Suspiriis. 62
136. Unde veniant effectus Passionum quae quibusdam hominibus peculiares sunt. ibid.
137. De Usu quinque Passionum hic explicatarum, prout ad corpus referuntur. 63
138. De eorum defectibus, et mediis quibus corrigantur. 64
139. De usu earundem Passionum quatenus pertinent ad animam ; et primo de Amore. ibid.
140. De Odio. 65
141. De Cupiditate, Laetitia, et Tristitia. ibid.
142. De Laetitia, et Amor comparatis cum Tristitia et Odio. 66
143. De iisdem Affectibus quatenus referuntur ad Cupiditatem. ibid.
144. De Cupiditatibus quarum eventus nonnisi à nobis pendet. 67
145. De iis quae nonnisi ab aliis causis pendent : Et quid sit Fortuna. ibid.
146. De iis quae à nobis et ab aliis pendent. 68
147. De Commotionibus internis Animae. 69
148. Exercitium virtutis summum esse remedium contra Passiones. 70

TERTIA PARS.
De Passionibus Particularibus.

ARTICVLVS CXLIX.
149. De Existimatione et Despectu. 71

150. Has duas Passiones nil nisi species Admirationis esse. ibid.
151. Etiam posse quem seipsum existimare vel despicere. 72
152. Propter quam causam nos aestimare possimus. ibid.
153. In quo consistat Generositas. ibid.
154. Eam impedire ne contemnantur alii. 73
155. In quo consistit Humilitas honesta. ibid.
156. Quae sint proprietates Generositatis,
Elzevier, p. (103)
Image haute résolution sur Gallica
et quomodo medeatur exorbitationibus omnium Passionum
. ibid.

157. De Superbia. 74
158. Effectus ejus contrarios esse effectibus Generositatis. ibid.
159. De Humilitate vitiosa. 75
160. Qualis sit motus spirituum in his Passionibus. ibid.
161. Quomodo Generositas acquiri possit. 76
162. De Veneratione. 77
163. De Dedignatione. 78
164. De Usu harum duarum Passionum. ibid.
165. De Spe et Metu. ibid.
166. De Securitate et de Desperatione. 79
167. De Zelotypia. ibid.
168. In quo haec Passio honesta esse possit. ibid.
169. In quo vitiosa. 80
170. De Animi fluctuatione. ibid.
171. De Animositate et Audacia. 81
172. De AEmulatione. ibid.
173. Quomodo Audacia à Spe pendeat. ibid.
174. De Pusillanimitate, et Consternatione. 82
175. De Usu Pusillanimitatis. ibid.
176. De usu Consternationis. 83
177. De Morsu Conscientiae. ibid.
178. De Irrisione. ibid.
179. Cur Imperfectissimi quique soleant maximi Irrisores esse. 84
180. De Usu Ioci. ibid.
181. De Usu Risus in joco. ibid.
182. De Invidia. 85
183. Quomodo Iusta vel Injusta esse possit. ibid.
184. Unde fiat ut Invidi plerumque sint colore livido. 86
185. De Commiseratione. ibid.
186. Qui sint maximè Misericordes. ibid.
187. Quomodo Generosiores hoc Affectu tangantur. 87
188. Quin Misericordia non tangantur. ibid.
189. Cum haec Passio ad lachrymandum excitet. ibid.
190. De Satisfactione sive Acquiescentia in seipso. 88
191. De poenitentia. ibid.
192. De Favore. 89
193. De Gratitudine. ibid.
194. De Ingratitudine. ibid.
195. De Indignatione. 90
196. Cur quandoque juncta sit Commiserationi, et quandoque Irrisioni. ibid.
197. Quod saepe eam comitetur Admiratio, neque incompatibilis sit cum Laetitia. ibid.
198. De Ejus Usu. 91
199. De Ira. ibid.
200. Quare minus metuendi qui ex Ira erubescunt quam qui pallent. 92
201. Dari duas Irae species, et optimos quosque priori magis esse obnoxios. ibid.
202. Animas imbecilles et abjectas alterâ magis abripi. 93
203. Generositatem esse pro remedio Irae excessus. ibid.
204. De Gloria. 94
205. De Pudore. ibid.
206. De Usu harum duarum Passionum. ibid.
207. De Impudentia. 95
208. De Fastidio. ibid.
209. De Desiderio. ibid.
210. De Hilaritate. 96
211. Remedium Generale contra Passiones. ibid.
212. Ab illis solis pendere omne bonum et malum hujus vitae. 98

FINIS.