PRINCIPIORUM
PHILOSOPHIAE
Pars secunda.
De Principiis rerum materialium.


1. Qvibus rationibus rerum materialium exsistentia certò cognoscatur. ibid.
2. Quibus etiam cognoscatur corpus humanum menti esse arctè conjunctum. 34
3. Sensuum perceptiones, non quid revera sit in rebus ; sed quid humano composito prosit vel obsit, docere. 35
4. Naturam corporis non in pondere, duritie, colore, aut similibus ; sed in solâ extensione consistere. ibid.
5. Praejudicia de rarefactione et de vacuo, hanc corporis naturam obscuriorem facere. ibid.
6. Quomodo fiat rarefactio. 36
7. Eam non posse ullo alio modo intelligibili explicari. ibid.
8. Quantitatem et numerum differre tantùm ratione à re quantâ et numeratâ. 37
9. Substantiam corpoream, cùm à quantitate suâ distinguitur, confusè concipi tanquam incorpoream. 38
10. Quid sit spatium, sive locus internus. ibid.
AT VIII-1, 335 11. Quomodo in re non differat à substantiâ corporeâ. ibid.
12. Quomodo ab eadem differat in modo, quo concipitur. 39
13. Quid sit locus externus. 40
14. In quo differant locus et spatiű. ibid.
15. Quomodo locus externus, pro superficie Elzevier, p. (l)
Image haute résolution sur Gallica
corporis ambientis rectè sumatur
. 41

16. Repugnare ut detur vacuum, sive in quo nulla planè sit res. ibid.
17. Vacuum ex vulgi usu non excludere omne corpus. 42
18. Quomodo emendandum sit praejudicium de vacuo absolutè sumto. ibid.
19. Ex his ea confirmari, quae de rarefactione dicta sunt. 43
20. Ex his etiam demonstrari, nullas atomos dari posse. 44
21. Item mundum esse indefinitè extensum. ibid.
22. Item unam et eandem esse materiam coeli et terrae ; ac plures mundos esse non posse. 45
23. Omnem materiae variationem, sive omnem ejus formarum diversitatem pendere à motu. ibid.
24. Quid sit motus juxta vulgarem sensum. ibid.
25. Quid sit motus propriè sumtus. 46
26. Non plus actionis requiri ad motum, quàm ad quietem. ibid.
27. Motum et quietem esse tantùm diversos modos corporis moti. 47
28. Motum propriè sumtum non referri, nisi ad corpora contigua ejus quod movetur. ibid.
29. Nec referri, nisi ad ea corpora contigua : quae tanquam quiescentia spectantur. 48
30. Cur ex duobus corporibus contiguis quae separantur ab invicem, unum potiùs quàm aliud moveri dicatur. ibid.
31. Quomodo in eodem corpore, innumeri diversi motus esse possint. 49
32. Quomodo etiam motus propriè sumtus, qui in quoque corpore unicus est, pro pluribus sumi possit. 50
33. Quomodo in omni motu integer circulus corporum simul moveatur. ibid.
34. Hinc sequi divisionem materiae in particulas revera indefinitas, quamvis eae nobis sint incomprehensibiles. 52
35. Quomodo fiat ista divisio ; et quòd non sit dubitandum quin fiat, etsi non comprehendatur. ibid.
36. Deum esse primariam motûs caussam : et eandem semper motûs quantitatem in universo conservare. 53
37. Prima lex naturae : quod unaquaeque res quantum in se est, semper in eodem statu perseveret ; sicque quod semel movetur, semper moveri pergat. 54
38. De motu projectorum. 55
39. Altera lex naturae : quòd omnis motus ex se ipso sit rectus ; et ideò quae circulariter moventur, tendere AT VIII-1, 336 semper, ut recedant à centro circuli quem describunt. ibid.
40. Tertia lex : quòd unum corpus alteri fortiori occurendo, nihil amittat de suo motu ; occurendo verò minùs forti, tantum amittere, quantum in illud transfert. 57
41. Probatio prioris partis hujus regulae. ibid.
42. Probatio posterioris partis. 58
43. In quo consistat vis cujusque corporis ad agendum vel resistendum. ibid.
44. Motum non esse motui contrarium, sed quieti ; et determinationem in unam partem determinationi in partem oppositam. 59
45. Quomodo possit determinari, quantum cujusque corporis motus mutetur propter aliorum corporum occursum ; idque per regulas sequentes. ibid.
46. Prima. ibid.
47. Secunda. 60
48. Tertia. ibid.
49. Quarta. ibid.
50. Quinta. ibid.
51. Sexta. 61
52. Septima. ibid.
Elzevier, p. (m)
Image haute résolution sur Gallica
53. Harum regularum usum esse difficilem, propterea quòd unumquodque corpus à multis simul tangatur. 62
54. Quae sint corpora dura, quae fluidae. ibid.
55. Durorum partes nullo alio glutino simul jungi quàm earum quiete. ibid.
56. Fluidorum particulas aequali vi versus omnes partes moveri ; Et corpus durum in fluido exsistens, à minimâ vi posse determinari ad motum. 63
57. Eiusdem rei demonstratio. 65
58. Si quae fluidi particulae tardiùs moveantur, quàm corpus durum in eo exsistens, illud hac in parte fluidi rationem non habere. 66
59. Corpus durum ab alio duro impulsum, non omnem suum motum ab eo mutuari, sed partem etiam à fluido circumjacente. ibid.
60. Non posse tamen ab isto fluido majorem celeritatem acquirere, quàm habeat à duro, à quo impulsum est. 67
61. Cùm corpus fluidum totum simul versus aliquam partem fertur, necessariò secum deferre corpus durum quod in se continet. ibid.
62. Cùm corpus durum à fluido sic defortur, non idcirco moveri. 68
63. Cur quaedam corpora tam dura sint, ut quamvis parva, non facilè manibus nostris dividantur. ibid.
64. Non alia principia in Physica, quàm in Geometrià, vel in Mathesi abstractâ à me admitti, nec optari. quia sic omnia naturae phaenomena explicantur, et certae de iis demonstrationes dari possunt. 69