SECUNDA PARS.
De numero et ordine Passionum, et explicatio sex Primitivarum.

ARTICVLVS LI.
51. Quaenam sint prim Passionum causa. 28

52. Quinam sit earum usus et quomodo enumerari possint. Ordo et enumeratio Passionum. ibid.
53. Admiratio. 29
54. Existimatio et Contemptus, Generositas aut Superbia, et Humilitas aut Abjectio. ibid.
55. Veneratio et Despectus. ibid.
56. Amor et Odium. 30
57. Cupiditas. ibid.
58. Spes, Metus, Zelotypia, securitas, et Desperatio. ibid.
59. Animi fluctuatio, Animositas, Audacia, AEmulatio, Pusillanimitas, et Consternatio. ibid.
60. Synteresis. 31
61. Gaudium et Tristitia. ibid.
62. Irrisio, Invidia, Commiseratio. ibid.
63. Acquiescentia in se ipso et Poenitentia. ibid.
64. Favor et Gratitudo. 32
65. Indignatio et Ira. ibid.
66. Gloria et Pudor. ibid.
67. Fastidium, Desiderium, et Hilaritas. ibid.
Elzevier, p. (101)
Image haute résolution sur Gallica
68. Cur haec enumeratio Passionum differat ab ea quae vulgo recepta est. ibid.
69. Non dari nisi sex Primitivas Passiones. 33
70. De Admiratione. Ejus definitio et causa. ibid.
71. Nullam mutationem accidere in corde vel in sanguine in hac Passione. 34
72. In quo consistat vis Admirationis. ibid.
73. Quid sit stupor. 35
74. Cui usui inserviant omnes Passiones, et cui noceant. ibid.
75. Ad quid specialiter inserviat Admiratio. ibid.
76. In quo illa nocere possit. Et quomodo ejus defectus possit suppleri, et corrigi excessus. 36
77. Quod nec stupidiores, nec doctiores in Admirationem magis ferantur. ibid.
78. Ejus excessum posse abire in Habitum, ubi ejus correctio negligitur. 37
79. Defintiones Amoris et Odii. ibid.
80. Quid sit se Iungere vel separare voluntate. ibid.
81. De distinctione solita fieri inter Amorem Concupiscentiae et Benevolentiae. 38
82. Quomodo Passiones valde differentes conveniant in eo quod Amoris participes sunt. ibid.
83. De differentia quae est inter simplicem Benevolentiam, Amicitiam, et Devotionem. 39
84. Non tot esse Odii species quot Amoris. 40
85. De Complacentia et Complacentia et Horrore. ibid.
86. Definitio Cupiditatis. ibid.
87. Cupiditatem esse Passionem quae non habet contrarium. 41
88. Quae sint ejus diversae species. ibid.
89. Qualis sit cupiditas quae ex Horrore nascitur. 42
90. Qualis sit illa quae nascitur ex Complacentia. ibid.
91. Definitio Laetitiae. 43
92. Definitio Tristitiae. 44
93. Quae sint causae harum duarum Passionum. ibid.
94. Quomodo hi Affectus excitentur à bonis et malis quae nil nisi corpus spectant ; et in quo consistat Titillatio et Dolor. ibid.
95. Quomodo etiam possint excitari à bonis et malis quae anima non observat, etiamsi ad ipsam pertineant ; ut voluptas quae oritur ex eo quod quis se in periculum conjecerit, aut mali praeteriti meminerit. 45
96. Quinam sint motus sanguinis et spiritum qui producunt quinque praecedentes Passiones. 46
97. Praecipua experimenta quae inserviunt his motibus cognoscendis in Amore. ibid.
98. In Odio. ibid.
99. In Laetitia. 47
100. In Tristitia. ibid.
101. In Cupiditate. ibid.
102. Motus sanguinis et spirituum in Amore. ibid.
103. In Odio. 48
104. In Laetitia. ibid.
105. In Tristitia. 49
106. In Cupiditate. ibid.
107. Quae sit causa horum motuum in Amore. ibid.
108. In Odio. 50
109. In Laetitia. 51
110. In Tristitiae. ibid.
111. In Cupiditate. ibid.
112. Quae sint signa externa harum Passionum. 52
113. De actionibus oculorum et vultus. ibid.
114. De mutationibus coloris. ibid.
Elzevier, p. (102)
Image haute résolution sur Gallica
115. Quomodo Laetitia inducat ruborem. 53
116. Quomodo Tristitia pallescere faciat. ibid.
117. Quomodo tristes saepe rubeant. 54
118. De Tremoribus. ibid.
119. De Languore. 55
120. Quomodo producatur ab Amore et Cupiditate. ibid.
121. Eum posse etiam proficisci ab aliis Passionibus. 56
122. De Lipothymia. ibid.
123. Cur Deliquium animi ex Tristitia non sequatur. ibid.
124. De Risu. 57
125. Cur non comitetur maximas Laetitias. ibid.
126. Quae sint ejus praecipuae causae. ibid.
127. Quae sit illius causa in Indignatione. ibid.
128. De origine Lachrymarum. ibid.
129. Quomodo Vapores in aquam mutentur. ibid.
130. Quomodo id quod oculo dolorem adfert eum ad lachrymandum excitet. 60
131. Quomodo prae Tristitia lachrymemur. ibid.
132. De Gemitibus qui comitantur lachrymas. 61
133. Cur Infantes et senes facile lachrymentur. ibid.
134. Cur aliqui infantes potius palleant quam lachrymentur. ibid.

135. De Suspiriis. 62
136. Unde veniant effectus Passionum quae quibusdam hominibus peculiares sunt. ibid.
137. De Usu quinque Passionum hic explicatarum, prout ad corpus referuntur. 63
138. De eorum defectibus, et mediis quibus corrigantur. 64
139. De usu earundem Passionum quatenus pertinent ad animam ; et primo de Amore. ibid.
140. De Odio. 65
141. De Cupiditate, Laetitia, et Tristitia. ibid.
142. De Laetitia, et Amor comparatis cum Tristitia et Odio. 66
143. De iisdem Affectibus quatenus referuntur ad Cupiditatem. ibid.
144. De Cupiditatibus quarum eventus nonnisi à nobis pendet. 67
145. De iis quae nonnisi ab aliis causis pendent : Et quid sit Fortuna. ibid.
146. De iis quae à nobis et ab aliis pendent. 68
147. De Commotionibus internis Animae. 69
148. Exercitium virtutis summum esse remedium contra Passiones. 70